Media

ALS Ice Bucket Challenge

Tot voor kort wist ik niet wat ALS is.  Met de actie die wereldwijd via Facebook loopt, willen ook wij als App.Zone24 onze bijdrage leveren.

Hieronder een kopie van de tekst die op de website van Stichting ALS Nederland staat:

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Nederland telt op dit moment rond de 1500 patiënten: elk jaar overlijden er 500 en komen er 500 bij.  Hoewel er wereldwijd onderzoek wordt gedaan naar de ziekte, is de oorzaak tot op heden onbekend. Hoop op een toekomst – met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar na diagnose – is er voor deze 1500 patiënten dan ook nog niet.  Het relatief kleine aantal patiënten maakt dat onderzoeksbudgetten van de farmaceutische industrie en de overheid laag zijn; verreweg het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd door giften aan Stichting ALS Nederland.

Steun deze stichting en zet de actie voort!

http://www.als.nl/

 

Eddy Coenmans
Oprichter en eigenaar van App.Zone24